KirsaNova RockEngineering

Gasgeneratorns unika egenskaper:

 • Deflagration istället för detonation. Detonation uteblir p g a gasgeneratorns låga brinnhastighet: 10-20 m/sek istället för i genomsnitt 5 000 m/sek för sprängämnen.
 • Seismisk- och luftvåg praktiskt taget saknas - vibrationshastighet på 1,4 mm/sek. Tidigare undersökningar då bergblocket sågats och polerats visade saknad av sprickor och mikrosprickor. Sprickor upptäcktes inte hellre vid vidare förädling och användning av de granitplattorna
 • Förbränningsprocessen av hela laddningen efter antändning tar 0.02-0.2 sek.
 • Hål kan borras och laddas oberoende av lutning.
 • Laddningarna kan tillslutas hermetiskt och användas i vattenfyllda borrhål.
 • Erfarenhet av användning ner till -29°C.
 • Gasgeneratorn kan tillverkas i olika styrkor.

  Miljö:

 • Restprodukterna innehåller inga farliga kemiska ämnen. Över 99 % av restprodukterna efter förbränning av gasgeneratorn i borrhålet blir H2O, CO2 och NaCl. Inga nitrösa gaser, kolmonoxid, ammoniak mm.
 • Seismisk- och stötvåg praktiskt taget saknas. Jämförelsevis dovt ljud vid sprängning och minimala markvibrationer.
 • Inget damm från splittrat berg eller stenar som skjuts iväg.

  Säkerhet:

 • Gasgeneratorn är mycket säker vid lagring och hantering, innehåller inga explosiva ämnen och inga farliga ämnen utsöndras vid t.ex. uppvärmning sommartid.
 • GG klassas som fyrverkeri.
 • GG kan användas i slutna rum, exempelvis tunnlar.
 • GG är okänslig mot stötar och friktion och är svårantändbar.

  Juni 2009 kom kvalificering och godkännande från MSB: klass 1,4 G.

  September 2009 GG blev godkänd av Banverket.