KirsaNova RockEngineering

Vårt företag KirsaNova RockEngineering startades i november 2008 och vi är öppna för olika samarbetsformer och samarbetspartner. Frågan om tillverkningsalternativ i Sverige (GG kan tillverkas på en kemisk fabrik) är fortfarande under diskussion. Produkten är färdigutvecklad och har redan används på olika arbetsplatser i Ryssland. Utveckling med bland annat förenklat förfarande vid användning i vissa applikationer pågår.

Kontakta oss och fråga gärna om gasgeneratorn.

Artiklar om Gasgeneratorn

  • Rysslands Vetenskapliga Akademiens tidskrift Russian Journal of Applied Chemistry, nr.5, 2007. O. N. Kirsanov. Specific features of the kinetics of autocatalytic combustion of sodium chlorate with polyethylene in a manometric bomb.  För att komma till artikeln gå till denna sida: http://www.springerlink.com/content/hl4350x665779q35/ eller http://direct.bl.uk/bld/PlaceOrder.do?UIN=211227058&ETOC=RN&from=searchenginttp
  • Svenska artiklar om GG:

  • Byggindustrin 29 augusti 2008. Ny sprängteknik introduceras i Sverige av Nomi Melin Lundgren. (www.byggindustrin.com, under rubrik TEKNIK)
  • Leveranstidningen ENTREPRENAD 23 oktober 2008, nr.33. Ljuv musik när berget klyvs; Gas som förflyttar berg; Klockrent, anser sprängare av Ulrika Andersson. (www.entreprenad.com , under rubrik FORSKNING OCH UTVECKLING)
  • Kemivärlden, december 2008, nr.12. Snårig marknad för dynamitalternativ av Hilda Hultèn.
  • BEF-Nytt, Nr 1 mars 2009. Dynamit alternativ som erbjuder en lösning på vibrationsrelaterade och miljörelaterade problem av Milana Thörnqvist http://www.bef.nu/arkiv/BEF_NYTT/BEF_NYTT/BEF-NYTT-2009-1.pdf, sida 29
  • Bygginfo nr. 2 april-juni 2009. Sprängning utan dynamit av Bo Wahlqvist