KirsaNova RockEngineering

Gasgenerator — dynamitalternativ som erbjuder en lösning på vibrationsrelaterade och miljörelaterade problem

De senaste åren har frågor om vibrationspåverkan på omgivande konstruktioner och luftföroreningar i samband med sprängarbeten ovan och under gjord blivit extra aktuella. I tunnlar, undermarksanläggningar och i vissa bergskärningar kan det krävas omfattande underhållnings insatser på grund av isbildning och frostskador. ”Kostnaden för att täta en tunnel är i dagsläget av samma storleksordning som kostanden att driva densamma”(BeFo:s FUD program 2010-2012). Den patenterade gasgeneratorn (GG) för klyvning av berg/sten/betong erbjuder en lösning på vibrationsrelaterade problem, minimerar sprickbildning samt bidrar till att skapa bättre luftmiljöer. GG kan med fördel användas i tätbebyggelse och vid kontursprängning i tunneldrivning.

Läs mer